Equips de depuració

  • JXT carbon carrier purification device

    Dispositiu de purificació de transport de carboni JXT

    Tant en la desoxidació catalítica com en la desoxidació química, necessiten hidrogen, però la manca de font d'hidrogen en algunes zones, s'ha configurat especialment un dispositiu de producció d'hidrogen per descomposició d'amoníac

  • JXQ hydropurification unit

    Unitat d'hidropurificació JXQ

    Sota l'acció del catalitzador, l'hidrogen reacciona amb la font d'hidrogen del sistema, elimina l'oxigen residual, es deshidrogena més i després entra al sistema d'assecat per a una deshidratació profunda per obtenir nitrogen d'alta puresa.